Akademickie Centra Szkolenia Sportowego

Program Akademickie Centra Szkolenia Sportowego (ACSS) jest finansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i określony jako „Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań w zakresie szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży, realizowanego w Akademickich Centrach Szkolenia Sportowego, Wojskowych Centrach Szkolenia Sportowego, Ośrodkach Szkolenia Sportowego Młodzieży Ludowych Zespołów Sportowych w roku 2023”.

Wartość dofinansowania programu ACSS wynosi 14 500 000,00 zł, natomiast całkowita wartość programu – 15 225 000,00 zł.
Akademickie Centra Szkolenia Sportowego powołano w roku 2005 w ośmiu uczelniach - klubach AZS AWF: w Białej Podlaskiej, Gdańsku, Gorzowie Wlkp., Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu . W roku 2009 powołano dziewiąte centrum - w klubie AZS UWM Olsztyn, a w roku 2014 dziesiąte - międzyuczelniane w Łodzi. Kolejne - na początku 2016 roku - były ACSS w Opolu i Lublinie.

Obok 12 głównych (certyfikowanych) realizatorów programu ACSS funkcjonują także realizatorzy pomocniczy. To OŚ AZS Poznań, AZS Szczecin, AZS UMK Toruń i AZS Zakopane.

Podstawą do powołania ACSS jest spełnienie przez uczelnie i kluby określonych warunków formalno-organizacyjnych (wprowadzenie do statutów uczelni zapisów o działalności w zakresie sportu wyczynowego, powołaniu rady naukowo-programowej, określenie w formie pisemnego porozumienia zasad współpracy miedzy klubem a uczelnią, warunków studiowania oraz przyjęć sportowców na studia, monitoringu treningu, badań wdrożeniowo-diagnostycznych i naukowych, opieki medycznej, socjalnej oraz merytorycznego nadzoru i kontroli w procesie szkolenia sportowego).

Celem działalności ACSS jest wspieranie szkolenia zawodników uzdolnionych sportowo przygotowujących się do mistrzowskich imprez międzynarodowych w tym Uniwersjad oraz Akademickich Mistrzostw Świata, a w dalszej perspektywie czasowej Igrzysk Olimpijskich.

Według stanu na 31.12.2023 r., w programie ACSS w 2023 r. szkolonych jest 1224 zawodników. W podziale na kluby: AZS AWF Warszawa (261), AZS AWF Katowice (182), AZS AWFiS Gdańsk (120), OŚ AZS Poznań (119), AZS AWF Kraków (115) .

Realizacja programu Akademickich Centrów Szkolenia Sportowego jest dofinansowywana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.