XXX Zjazd AZS 

W imieniu Zarządu Głównego AZS informujemy, że XXX Zjazd AZS odbędzie się w Warszawie w sobotę 22 czerwca 2024 roku. W zamieszczonych poniżej dokumentach przedstawiamy szereg informacji dotyczących merytorycznych i organizacyjnych kwestii związanych z udziałem w Zjeździe. 

Na dokumenty i pytania czekamy pod adresem [email protected].

Formularze zgłoszeniowe Delegatów na XXX Zjazd AZS, członków ustępujących Władz Naczelnych AZS oraz kandydatów do Władz Naczelnych AZS dostępne są w systemie Planeta AZS zgodnie z informacjami organizacyjnymi.
Logowanie do systemu Planeta AZS - planeta.azs.pl

Dokumenty do pobrania 

 • Uchwała ZG AZS z dnia 16.06.2023 r. 
 • Ordynacja wyborcza 
 • Statut AZS - tekst jednolity (17.09.2022 r.) 
 • Liczba delegatów na XXX Zjazd AZS
 • Informacje organizacyjne - XXX Zjazd AZS
 • Zgłoszenia propozycji zmian statutowych

Wzory dokumentów dla kandydatów do Władz Naczelnych AZS

 • Zgoda na powołanie - Zarząd Główny AZS
 • Zgoda na powołanie - Główna Komisja Rewizyjna AZS
 • Zgoda na powołanie - Główny Sąd Koleżeński AZS
 • Oświadczenie o adresie do doręczeń - Zarząd Główny AZS

Przykładowe dokumenty do pobrania

 • Ordynacja wyborcza - walne zebranie członków Klubu AZS nieposiadającego osobowości prawnej
 • Ordynacja wyborcza - walne zebranie delegatów Klubu AZS nieposiadającego osobowości prawnej
 • Porządek obrad - walne zebranie Klubu AZS nieposiadającego osobowości prawnej
 • Regulamin obrad - walne zebranie klubu AZS nieposiadającego osobowości prawnej
 • Uchwała Klubu AZS w sprawie zgłoszenia kandydata do Władz Naczelnych AZS
 • Uchwała OŚ AZS w sprawie zgłoszenia kandydata do Władz Naczelnych AZS

Sprawozdania zjazdowe 

Do pobrania sprawozdania z ostatnich kadencji Zarządu Głównego AZS.

Dokumenty poniżej.

Dokumenty do pobrania