Tytuł projektu:
Unisport Exchange

Termin realizacji:
lipiec 2023 - grudzień 2023

Koordynator: Akademicki Związek Sportowy

Partnerzy: Chorwacka Federacja Sportu Akademickiego

Tematyka:
Projekt zakłada organizację i umożliwienie grupie 10 wolontariuszy AZS na 10-dniowy wyjazd, w trakcie którego wolontariusze będą aktywnie wspierać organizację Akademickich Mistrzostw Europy w Zagrzebiu. Tym samym zdobędą doświadczenia, które później będą mogli wykorzystać przy lokalnych działaniach lub międzynarodowych wydarzeniach w Polsce. Projekt zakłada serie spotkań online, stworzenie materiałów przygotowujących oraz spotkania ewaluacyjne które pomogą podnieść edukacyjny walor wyjazdu oraz całego projektu.

Projekt finansowany jest ze środków Erasmus+ Komisji Europejskiej.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt: [email protected]