Aktualności

Obrady ZG AZS z udziałem ministra sportu

Sala Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego była miejscem obrad Zarządu Głównego AZS. W części uroczystej zebranych powitał gospodarz, rektor prof. dr hab. Waldemar Tarczyński. Spotkanie uświetnił swoją obecnością minister sportu i turystyki  Sławomir Nitras, który w swojej wypowiedzi odniósł się m.in. do ambitnych planów związanych z rozwojem sportu akademickiego.

Obecna kadencja Zarządu Głównego AZS pomału dobiega końca. W Szczecinie odbyło się przedostatnie posiedzenie, którego program wypełniły prezentacje dot. lokalnej i ogólnopolskiej działalności organizacji, jak i dyskusje związane z bieżącymi zadaniami. Części oficjalnej przewodził rektor Uniwersytetu Szczecińskiego prof. dr hab. Waldemar Taczyński. Obok niego w imieniu gospodarzy wystąpili także Marek Kolbowicz (prezes KU AZS Uniwersytetu Szczecińskiego) oraz Cezary Janiszyn (członek Zarządu AZS Szczecin, Kierownik SWFiS Uniwersytetu Szczecińskiego).
Całość poprzedziła krótka ceremonia przekazania na ręce Prezesa AZS Alojzego Z. Nowaka gratulacji z okazji wygranej wyborów rektorskich w Uniwersytecie Warszawskim. Przedstawiciele Zarządu Głównego przekazali list gratulacyjny z symboliczną repliką złotego medalu olimpijskiego zdobytego w 1928 roku przez Halinę Konopacką. Następnie z prezentacjami przybliżającymi wszechstronną aktywność organizacyjną wystąpili wspomniani gospodarze z Uniwersytetu Szczecińskiego. Poza nimi zaproszony na obrady minister sportu miał okazję zapoznać się z prezentacjami nawiązującymi do aktualnych działań projektowych AZS. Informacje o aktywnościach dot. akademickiego sportu osób z niepełnosprawnościami przedstawiła wiceprezes dr Marta Dalecka. Materiał o przygotowaniach do realizacji programu lig akademickich prezentował Artur Słomka - członek Zarządu Głównego AZS, koordynujący realizację tego zadania.
Po wystąpieniach gospodarzy i przedstawicieli ZG AZS głos zabrał minister sportu. Podczas wypowiedzi odniósł się zarówno do przedstawionych obszarów działań AZS jak i ambitnych planów związanych z rozwojem sportu akademickiego w Polsce.

– Sport akademicki ma swoją wielką reprezentację w sporcie zawodowym, ale to nie jest jedyna ważna rzecz. On powinien mieć wielki swój udział w sporcie powszechnym. Chcemy, by sport akademicki na uczelnie naprawdę wrócił. Musimy zwiększyć liczbę godzin wychowania fizycznego na uczelniach oraz zbudować ligi akademickie z prawdziwego zdarzenia, takie jak w innych krajach. Chcę by, ośrodki COS powstawały także w kampusach akademickich. Bardzo liczę na wsparcie środowiska akademickiego.
Wyrazy zadowolenia z działalności gospodarzy oraz obecności ministra i jego ambitnych deklaracji wyraził na zakończenie części oficjalnej prezes Alojzy Nowak.

To bardzo dobry dzień dla Akademickiego Związku Sportowego. Cieszę się, że Uniwersytet Szczeciński tak miło nas przyjął, a całe środowisko szczecińskie jest bardzo pozytywnie nastawione do sportu akademickiego. Cieszę się też, że mogliśmy spotkać się z panem ministrem Nitrasem, który złożył deklaracje związane ze wspieraniem sportu akademickiego. Dotyczą one m.in. rozbudowy infrastruktury dla sportu akademickiego i pomocy w rozwoju lig akademickich. To jest nam bardzo potrzebne, bo to bardzo wzmocni sport akademicki, ale także sport uczniów ze szkół średnich. Cieszę się, że pan minister tak dobrze rozumie i chce wspierać sport akademicki.
Po podziękowaniach zakończono część oficjalną, po której w sali senatu przeprowadzono programowe obrady Zarządu Głównego AZS. Wśród kluczowych zagadnień znalazły się m.in.: informacje o działalności Rad i Komisji ZG AZS, sprawozdania z działalności ośrodków AZS w sezonie 2023, zatwierdzenie prowizorium budżetu ZG AZS na rok 2024, a także informacje o przygotowaniach do startu w zawodach międzynarodowych i stanie przygotowań do XXX Zjazdu AZS. Członkowie Zarządu dyskutowali także na temat kwestii dyscyplinarnych i naprawczych dot. rozgrywek AMP w futsalu. Przyjęto również uaktualnioną księgę znaku AZS. Ponad trzygodzinne, piątkowe obrady uzupełniło w sobotę rano spotkanie robocze członków Zarządu Głównego AZS związane z omówieniem wstępnych założeń na kolejną kadencję. Przed obecnymi władzami AZS ostatni odcinek prac w tej kadencji. XXX Zjazd AZS już za dwa miesiące – 22 czerwca 2024 r. 

Dodatkowe informacje dostępne na stronie www.zjazd.azs.pl .