Informacje i dokumenty

Planeta AZS 
Poniższe dokumenty należy dostarczyć wyłącznie w oryginale do Biura Zarządu Głównego AZS w Warszawie.

 • Oświadczenie jednostki AZS
 • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Władze terenowych jednostek organizacyjnych AZS

 • wykaz władz Klubu AZS
 • wykaz władz Organizacji Środowiskowej AZS

Składki członkowskie AZS

 • propozycja uchwały Zarządu OŚ AZS - jednakowe składki dla wszystkich Klubów AZS
 • propozycja uchwały Zarządu OŚ AZS - inne składki dla Klubów AZS posiadających osobowość prawną
 • propozycja uchwały Zarządu OŚ AZS - inne składki dla Klubów AZS samodzielnie rozliczających składki
 • propozycja uchwały Zarządu Klubu AZS nieposiadającego osobowości prawnej
 • propozycja uchwały Zarządu Klubu AZS posiadającego osobowość prawną

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

 • kwestie ogólne - wprowadzenie i informacje
 • uchwała Prezydium ZG AZS z dn. 30 listopada 2021 roku 
 • wskazanie osoby odpowiedzialnej za CRBR - oświadczenie tjo AZS
 • opinia prawna w sprawie zgłaszania Zarządu Głównego AZS
 • informacja Ministerstwa Finansów dla AZS
 • Instrukcja zgłaszania jednostki AZS do CRBR (po raz pierwszy)
 • Instrukcja aktualizacji zgłoszenia jednostki AZS w CRBR 
 • Instrukcja zapisania i wczytania zgłoszenia jednostki AZS do CRBR (plik XML)
 • Instrukcja podpisania zgłoszenia jednostki AZS do CRBR