Akademickie Igrzyska Europejskie

Akademickie Igrzyska Europejskie to wielodyscyplinarne wydarzenie angażujące sportowców z europejskich uniwersytetów, organizowane co dwa lata i goszczące w różnych europejskich miastach. Węgierskie miasta Debreczyn i Miszkolc są gospodarzami szóstej edycji Akademickich Igrzysk Europejskich po organizowanych w 2022 roku w Łodzi igrzyskach.

TERMINARZ

Więcej informacji na: stronie EUSA

ZASADY NOMINACJI

W dyscyplinach zespołowych objętych programem AMP 2022/23 
  • futsal K i M, 
  • koszykówka K i M, 
  • koszykówka 3x3 K i M, 
  • piłka siatkowa K i M, 
  • piłka ręczna K i M, 
  • piłka nożna K i M, 
  • siatkówka plażowa K i M (w klasyfikacji indywidualnej par),
oraz w dyscyplinach indywidualnych rozgrywanych w formacie drużynowym:
  • badminton (drużyny mieszane), 
  • tenis K i M, 
  •  tenis stołowy K i M,
zespoły będą zgłaszane na podstawie kolejnych kryteriów:

a) medaliści klasyfikacji generalnej AMP z sezonu 2022/23 (I, II, III), 
b) w przypadku braku zgłoszeń zespołów z pkt. 1 - pozostali chętni. 

Dyscypliny indywidualne (z programu AMP 2022/23): judo, karate – kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatą kaucji.
Piłka ręczna plażowa K i M; waterpolo, kickboxing, taekwondo, para tenis stołowy - kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatą kaucji. 

UCZESTNICTWO

a) W EUG 2024mogą brać udział aktualni studenci i byli studenci, którzy ukończyli studia w roku 2022.
b) Uczestników obowiązuje limit wieku 17-30 lat (według zasady: wiek uczestnika = 2024 - rok urodzenia).
c) Do udziału w EUG 2024 mogą być zgłoszeni jedynie studenci z uczelni, w których - zgodnie ze Statutem AZS - działają kluby AZS.

TERMINY ZGŁOSZEŃ

Obowiązują następujące terminy zgłoszeń:
a) General entry (zgłoszenie wstępne) – 1 lutego 2024,
b) Quantitative entry (zgłoszenie ilościowe) – 1 kwietnia 2024
c) Referee entry (zgłoszenie sędziego) – 1 kwietnia 2024
d) Individual entry (zgłoszenia indywidualne) – 1 czerwca 2024
e) Travel plan (plan przyjazdu i wyjazdu) – 1 czerwca 2024
Możliwość wypełnienia kolejnego zgłoszenia pojawia się dopiero po wysłaniu zgłoszenia wcześniejszego i wniesieniu oraz zaksięgowaniu przez EUSA/organizatorów związanych z nim opłat. 

PROCEDURA ZGŁOSZENIOWA I KAUCJA

a) Klub AZS zainteresowany udziałem w EUG 2024 przesyła mailowo: [email protected] podpisaną i opieczętowaną deklarację udziału w EUG 2024. Na podstawie otrzymanych deklaracji biuro ZG AZS zgłasza wybrane ekipy do EUSA (General entry) – zgodnie z zasadami nominacji.
b) Wraz z General Entry do systemu wprowadzane są dane kierownika ekipy wskazanego w zgłoszeniu, który będzie odpowiedzialny za dalsze czynności. Osoba ta otrzymuje w dniu zgłoszenia (drogą mailową) login i hasło potrzebne do rejestrowania się w systemie EUSA. Osoby, które w poprzednich latach pełniły już funkcje kierowników ekip, korzystają z tych samych danych dostępu do systemu. Do obowiązków osoby wskazanej w zgłoszeniu należy min. wygenerowanie faktury proforma na kaucję za udział w EUG 2024 w systemie rejestracyjnym EUSA, a także pozostałych faktur związanych z opłatami do EUSA. Po zaksięgowaniu wpłat istnieje możliwość wygenerowania faktury końcowej. Kolejnych zgłoszeń (quantitative i induvidual entry, travel plan i ewentualnie referee entry) i opłat (entry fee i participation fee oraz ewentualnie referee fee) dokonuje kierownik ekipy na konto wskazane przez organizatora w wyznaczonych terminach. Niedotrzymanie terminu zgłoszeń/wpłat może skutkować wycofaniem zespołu i przyjęciem innego z listy rezerwowych.
c) Ostatecznym potwierdzeniem przyjęcia zespołu do udziału w EUG 2024 jest zaksięgowanie kaucji przez EUSA i zmiana statusu zespołu w internetowym systemie zgłoszeń na "approved". Brak zmiany statusu może oznaczać wpisanie zespołu na listę rezerwowych i konieczność oczekiwania na ewentualne wolne miejsca.
d) Wysokość kaucji:
* 3000 Euro - futsal, koszykówka, siatkówka, piłka ręczna, piłka nożna, piłka wodna,
* 1000 Euro - badminton, piłka ręczna plażowa,
* 600 Euro – Koszykówka 3x3, Siatkówka plażowa, Tenis, Tenis stołowy
* 300 Euro – Karate, Judo, Taekwondo, Kickboxing, Para Tenis stołowy (kaucja za zgłoszenie uczelni bez względu na liczbę zawodniczek/ków) Kaucja jest zaliczana na poczet opłat za pobyt. W przypadku ewentualnej rezygnacji po zgłoszeniu zespołu przez ZG AZS i potwierdzeniu uczestnictwa przez EUSA nie podlega zwrotowi. W przypadku terminowego wpłacenia kaucji i niezakwalifikowania zespołu przez EUSA kaucja zostanie zwrócona.

KOSZTY UDZIAŁU W EUG 2024

Koszty udziału w EUG 2024 pokrywa uczelnia / klub AZS / uczestnicy indywidualnie / sponsor etc.
a) Stawka za osobodzień (participation fee) = 75 Euro:
* dotyczy każdego członka ekipy
* kaucja jest zaliczana na poczet opłat za pobyt
* 50% lub 100% opłat za pobyt (po uwzględnieniu wpłaconej kaucji) jest wnoszonych wraz ze zgłoszeniem ilościowym (quantitative entry)
* w przypadku wpłacenia 50% pozostała część wnoszona jest 2 tygodnie przed imprezą
* długość pobytu = czas trwania turnieju + 2 dni (przyjazd, wyjazd)
b) Wpisowe od osoby (entry fee)
* 50 euro/os
* 40 euro/os - dla uczelni ze statusem EUSA Associated Member.
c) Koszty sędziowskie: w przypadku koszykówki, piłki nożnej, futsalu i siatkówki zespoły mają obowiązek zapewnienia sędziego lub wniesienia opłaty 1000 Euro za jego brak; w przypadku piłki ręcznej organizatorzy zapewniają sędziów zewnętrznych i pobierają opłatę 300 Euro. W ww. przypadkach sędziowie są zwolnieni z opłat za pobyt. 

ZASADY UCZESTNICTWA

Budżet na dofinansowanie udziału reprezentacji polskich uczelni w Akademickich Igrzyskach Europejskich (EUG 2024) będzie zależny od środków pozyskanych na ten cel z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz od innych partnerów/sponsorów. 

SPOSÓB ROZLICZENIA DOFINANSOWANIA

Sposób rozliczania zostanie przekazany w terminie późniejszym do zainteresowanych klubów AZS, którym zostanie przyznane dofinansowanie.

SPRZĘT DLA UCZESTNIKÓW EUG 2024

AZS przewiduje przygotowanie zestawu sprzętu reprezentacyjnego, szczegóły będą podane w późniejszym terminie.

INFORMACJE DODATKOWE

Zainteresowani udziałem w EUG 2024 proszeni są o kontakt z biurem ZG AZS (Andrzej Burzyński, tel. 791 550 247, mail: [email protected]).

STRONA EUG 2024 

Pliki do pobrania