Zgłoszenia do AMP

Zgłoszenia do Akademickich Mistrzostw Polski 2023/2024 są przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem systemu Planeta AZS.
Tylko klub AZS może zgłosić swojego zawodnika do AMP.
Do AMP może być zgłoszony tylko ten zawodnik, który uzyska Certyfikat Przynależności Akademickiej.

1. Uczestnicy AMP

W celu uzyskania Certyfikatu Przynależności Akademickiej:

a) opłać składkę członkowską AZS w w systemie Planeta AZS: 
b) w panelu użytkownika, w menu "Certyfikat Przynależności Akademickiej" wprowadź dane do formularza - UWAGA! - opcja dostępna tyko po opłaceniu składki członkowskiej
c) pobierz pdf z certyfikatem
d) wydrukuj go, podpisz i uzyskaj stosowne potwierdzenie (pieczątka uczelni)
e) Twój klub może Cię zgłosić do zawodów

2. Kluby AZS zgłaszające uczestników AMP

Jednostka AZS, która planuje zgłaszać swoich zawodników do AMP, powinna uzyskać dostęp do systemu Planeta AZS. Jeżeli jednostka takiego dostępu nie posiada prosimy o kontakt mailowy pod adresem: [email protected]

3. Organizatorzy AMP

Jednostka AZS organizująca AMP, w celu uzyskania dostępu do panelu organizatora powinna przesłać do Koordynatora dokumenty otrzymane w korespondencji mailowej.

4. Zgłoszenia po terminie

ZGŁOSZENIE WSTĘPNE
Zgodnie z punktem VIII.8.4 Regulaminu Ogólnego AMP istnieje możliwość zgłoszenia wstępnego po terminie określonym w komunikacie nr 1. Zgłoszenie takie będzie uwzględnione w przypadku:

a) wysłania na adres [email protected] maila z formularzem zawierającym dane jak ze zgłoszenia wstępnego oraz informację, z czyjego konta wpłynie opłata regulaminowa

b) uiszczenia opłaty regulaminowej w wysokości odpowiadającej wybranemu wariantowi na konto ZG AZS (76 1090 1098 0000 0001 4380 4393) tytułem "opłata regulaminowa".
Jedynie wpisanie poprawnego tytułu przelewu spowoduje uznanie opłaty. W innym przypadku będzie ona niezwłocznie zwracana i uznana za niebyłą. Na prośbę wpłacającego, przesłaną na adres [email protected], będzie wystawiana nota księgowa.

Aby zgłoszenie zostało przyjęte zarówno wpłata jak i informacja muszą dotrzeć do ZG AZS w ciągu 7 dni od terminu zgłoszeń wstępnych.
Wysokość wpłaty: 
  • 500 zł – dotyczy wszystkich zawodów – w tym przypadku wynik uczelni zostaje wliczony do klasyfikacji generalnej AMP
  • 100 zł – dotyczy dyscyplin indywidualnych wyszczególnionych w pkt. X.10.4.a – w tym przypadku wynik uczelni nie zostaje wliczony do klasyfikacji generalnej AMP, jednakże startujący zawodnicy zostają sklasyfikowani indywidualnie i drużynowo.
ZGŁOSZENIE OSTATECZNE
Zgodnie z punktem VIII.8.5 Regulaminu Ogólnego AMP istnieje możliwość zgłoszenia ostatecznego po terminie określonym w komunikacie nr 2. Zgłoszenie takie będzie uwzględnione w przypadku:

a) wysłania na adres [email protected] maila z formularzem zawierającym dane jak ze zgłoszenia ostatecznego oraz informację, z czyjego konta wpłynie opłata regulaminowa najpóźniej w ciągu 16 godzin od upłynięcia terminu zgłoszenia ostatecznego (do godz. 16.00 następnego dnia)

b) uiszczenia opłaty regulaminowej w wysokości w wysokości 100 zł za zawodnika (jednak nie więcej niż 1000 zł za ekipę) na konto ZG AZS (76 1090 1098 0000 0001 4380 4393) tytułem "opłata regulaminowa" (wpłata musi zostać zaksięgowana na koncie AZS najpóźniej do godz. 16.00 drugiego dnia po upłynięciu terminu zgłoszeń).
Jedynie wpisanie poprawnego tytułu przelewu spowoduje uznanie opłaty. W innym przypadku będzie ona niezwłocznie zwracana i uznana za niebyłą. Na prośbę wpłacającego, przesłaną na adres [email protected], będzie wystawiana nota księgowa.

Z powodów technicznych powyższe zasady nie obowiązują jeżeli termin zgłoszenia ostatecznego przypada na piątek.