Dokumenty

Regulamin ogólny

 • Regulamin ogólny
 • Zmiany w regulaminach na edycję 2023/2024

Załączniki do regulaminu ogólnego

 •  Schematy rozgrywek w dyscyplinach rozgrywanych w formule zespołowej
 • Schematy rozgrywek w piłce nożnej mężczyzn
 • Zasady punktacji Klasyfikacji Generalnej Akademickich Mistrzostw Polski
 • Tabela pomocnicza do punktacji Siatkówki Plażowej
 • Kryteria podziału środków finansowych w ramach „Programu rozwoju sportu w środowisku akademickim”, kwalifikacja rozgrywek prowadzonych przez Organizacje Środowiskowe jako Ligi międzyuczelniane będące również etapem eliminacji do Akademickich Mistrzostw Polski oraz zasady organizacji Pucharów AZS
 •  Zasady rozstawień
 • Liczba medali wręczanych na poszczególnych Mistrzostwach w cyklu AMP
 • Zestawienie liczby kompletów medali uwzględnianych w klasyfikacji medalowej AMP
 •  Oświadczenie – zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej w AMP
 • Kryteria wyboru ofert organizacji/organizatorów AMP
 • Lista uczelni

Opłata za udział w AMP

Regulaminy techniczne

Vademecum Organizatorów AMP

 • Vademecum Organizatorów AMP 2023/24