Wzory dokumentów

Planeta AZS 

  • Oświadczenie jednostki AZS
  • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Terenowe jednostki organizacyjne AZS

  • wykaz władz Klubu AZS
  • wykaz władz Organizacji Środowiskowej AZS