Nie żyje Kajetan Hądzelek

Z wielkim żalem informujemy, że w wieku 94 lat odszedł Członek Honorowy AZS - Kajetan Hądzelek.

W młodości był czołowym zawodnikiem koszykówki AZS AWF Warszawa, reprezentantem Polski i medalistą Uniwersjady w Paryżu (1957). Po zakończeniu kariery sportowej nie zerwał związków ze sportem akademickim, będąc członkiem Zarządu Klubu AZS AWF Warszawa, a także Zarządu Głównego AZS. Za zasługi dla sportu akademickiego w 2016 roku uzyskał tytuł Członka Honorowego  AZS. 

Szczególną uwagę zwracają jego osiągnięcia, jako działacza sportu w dziedzinie koszykówki – zarówno na gruncie krajowym, jak i w wymiarze międzynarodowym. Ponad 20 lat pełnił eksponowane funkcje w Polskim Związku Koszykówki – jako sekretarz generalny, wiceprezes i prezes (kierował Związkiem w latach 1993- 2000.). Był także we władzach Międzynarodowej Federacji Koszykówki. Był Honorowym Prezesem PZKosz i Honorowym Członkiem FIBA-Europe. 

Kajetan Hądzelek szczególną aktywność przejawiał od lat w Polskim Komitecie Olimpijskim. Wielokrotnie był członkiem Zarządu i Prezydium PKOl. Świadectwem jego kompetencji i wyrazem uznania był wybór jego osoby na stanowisko wiceprezesa PKOl (1997-2005). Kierował Fundacją Centrum Edukacji Olimpijskiej, będąc także od lat członkiem Polskiej Akademii Olimpijskiej. Z uwagi na jego żywe zainteresowanie zagadnieniami fair play od roku 2004 był członkiem Rady Międzynarodowego Komitetu Fair Play. 

Bezpośrednio po studiach został nauczycielem akademickim w warszawskiej AWF, swoje zainteresowania badawcze kierując w stronę historii kultury fizycznej. Blisko 50 lat poświęcił pracy naukowej, Był autorem ponad 100 rozpraw naukowych i popularyzatorskich, nadto redaktorem i współautorem licznych zwartych dzieł.Jego „Mała Encyklopedia Sportu”, „Dzieje kultury fizycznej w Polsce”, „Igrzyska olimpijskie na przełomie wieków”, „Najlepsi z najlepszych – polscy złoci medaliści olimpijscy”, „90 lat na olimpijskim szlaku”, „Olimpijskie konkursy sztuki” czy „Wawrzyny olimpijskie” to ważne publikacje dokumentujące historię polskiego sportu i Ruchu Olimpijskiego. W warszawskiej uczelni był prorektorem ds. studenckich (1973-1975) i prorektorem ds. dydaktyczno-wychowawczych (1977-1981).

Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie otrzymał Medal „Kalos Kagathos”.

Cześć jego pamięci!

Opracowano na podstawie stron awf.edu.pl i olimpijski.pl.